Diensten en talen

Talen

Engels–Nederlands | Duits–Nederlands | Nederlands–Engels | Nederlands–Duits

Diensten

Vertalingen: u kunt bij Translatio Comm.V terecht voor vertalingen van het Duits en Engels naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Duits en Engels. De vertalingen worden in dezelfde lay-out van uw brondocument aangeleverd. Alle vertaaldiensten zijn conform de Europese norm NEN-EN 15038.

Beëdigde vertalingen: u kunt bij Translatio Comm.V terecht voor beëdigde vertalingen van het Duits en Engels naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Duits en Engels. Hebt u een apostille of legalisatie nodig? Charline Helsmoortel is zowel in België (rechtbank van Eerste Aanleg Brugge) als in Nederland (rechtbank ’s-Gravenhage / Den Haag) beëdigd. Charline Helsmoortel is geregistreerd in het Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en haar handtekening werd bij de Britse ambassade in Brussel gedeponeerd. Heeft u vragen hierover of wenst u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Reviseren: correctie van vertalingen: het systematisch vergelijken van de originele tekst (brontekst) en de vertaling (doeltekst); controleren van spelling, grammatica, leestekengebruik, consistentie. Verder worden er ook stilistische aanpassingen gemaakt.

Reviseren met vertaalcommentaar: correctie van vertalingen: het systematisch vergelijken van brontekst en doeltekst. Het controleren van spelling, grammatica, leestekengebruik, consistentie. Verder worden er ook stilistische aanpassingen gemaakt. Alle wijzigingen en opmerkingen worden van commentaar en onderbouwing voorzien, met mogelijke alternatieven.

Proeflezen: controleren van spelling, grammatica, leestekengebruik en consistentie. Verder worden er ook stilistische aanpassingen gemaakt.

 

Vakgebieden

Naast algemene commerciële teksten - correspondentie, websites, artikels, persberichten, brochures en curriculum vitae – vertalen wij ook teksten uit onderstaande vakgebieden:

Juridisch (incl. beëdiging en legalisatie)

 • Statuten
 • Geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, etc.
 • Diploma’s
 • Getuigschriften
 • Vonnissen
 • Testamenten
 • Algemene Voorwaarden
 • Rekeninguittreksels
 • Overeenkomsten – contracten
 • Identiteitskaarten, rijbewijzen, etc.

Medisch

 • Medisch algemeen (gezondheid, leefstijl, sport)
 • Bijsluiters, samenvattingen van de productkenmerken, verpakkingen
 • Informatiebrochures voor patiënten, vragenlijsten en formulieren voor geïnformeerde toestemming

Toerisme & vrije tijd

 • Brochures – flyers – drieluikjes
 • Hotelbeschrijvingen
 • Menukaarten
 • Websites hotels, luchtvaartmaatschappijen
 • Casinospelen, spelbeschrijvingen, websites
 • Handleidingen voor gezelschapsspelen, videospelletjes, online spelletjesn apps, etc.

Beëdiging - apostille en legalisatie

Een beëdigde vertaling wordt gemaakt door een vertaler die ingeschreven is bij een rechtbank van Eerste Aanleg. De vertaler plaatst zijn handtekening en naamstempel op de vertaling en geeft hiermee aan dat de tekst een waarheidsgetrouwe vertaling is. Naargelang het land van herkomst of bestemming moeten vertalingen al dan niet worden gelegaliseerd. Dit is bijvoorbeeld het geval voor aanvragen van nationaliteitsverwerving. Voor sommige landen volstaat het dat een apostille (officieel formulier) wordt aangehecht aan het document. Een gelegaliseerde vertaling is een beëdigde vertaling die wordt afgestempeld op de rechtbank van Eerste Aanleg om de vertaling wettig te verklaren. Op de rechtbank wordt de handtekening van de vertaler vergeleken met de handtekening in het vertalerregister. Deze procedure kan enkele werkdagen in beslag nemen.